PRISER

Røyksund båtforening

Vi møtes i havna!

Følgende satser gjelder i båtforeningen:


Årskontingent inkl, kontingent KNBF ______________________________ kr. 450,00


Bryggeleie pr år:


Bryggeleie per år kr 5,00 pr breddecm, båtplass måles fra senter- senter utriggere.


Båtplass i vifte inntil 26/27 fot     3000 kr/år 


Kortidsleie av båtplass inntil 25 fot: 250 kr/mnd eller 3000 kr/år


Båter fra og med 25 fot og inntil 30 fot:350 kr/mnd eller 4200 kr/år


Båter fra og med 30 fot og inntil 36 fot: 500 kr/mnd eller 6000 kr/år


Båter over 36 fot:650 kr/mnd eller 7800 kr/år


Strøm leies ut til samme takst som til båtforreningens medlemmer.


Vinterlagring på land kan tilbys hvis det er ledig kapasitet i henhold til §5 i havnereglement. (Årsmøtet 2015)


Vinteropplag på land( For medlemmer uten båtplass i havna) pr sesong _kr 1500 + utgifter til kran   


Pris for ny båtplass:                                                                                                            Engangsavgift _______________________________________________ kr 3500     

Rentefritt lån  til foreningen ____________________________________ kr 1500


Strømsats kr 1,00 pr kWh.  Stømsats fastsettes hvert år av årsmøtet.  Faktureres etter avlest forbruk.  Måleravlesning foretas av havnesjef


Hytteleie:

Medlem ________________________________ kr 500 pr døgn ( kl.12.00. – kl.12.00 ) 

Ikke medlem    _____________________          kr 900 pr. døgn – et medlem må stå ansvarlig.     


Timesats for utført ”NØDSARBEID” J.FR.§ 4d, 13 a ________________________ kr 500

Skifting av tauverk, fendring, lensing flytting etc.