PRISER

Røyksund båtforening

Vi møtes i havna!

Følgende satser gjelder i båtforeningen:

 

Årskontingent inkl, kontingent KNBF ______________________________ kr. 450,00

 

Bryggeleie pr år:

 

Bryggeleie per år kr 5,00 pr breddecm, båtplass måles fra senter- senter utriggere.

 

Båtplass i vifte inntil 26/27 fot 3000 kr/år

 

Kortidsleie av båtplass inntil 25 fot: 250 kr/mnd eller 3000 kr/år

 

Båter fra og med 25 fot og inntil 30 fot:350 kr/mnd eller 4200 kr/år

 

Båter fra og med 30 fot og inntil 36 fot: 500 kr/mnd eller 6000 kr/år

 

Båter over 36 fot:650 kr/mnd eller 7800 kr/år

 

Strøm leies ut til samme takst som til båtforreningens medlemmer.

 

Vinterlagring på land kan tilbys hvis det er ledig kapasitet i henhold til §5 i havnereglement. (Årsmøtet 2015)

 

Vinteropplag på land( For medlemmer uten båtplass i havna) pr sesong _kr 1500 + utgifter til kran

 

Pris for ny båtplass: Engangsavgift _______________________________________________ kr 3500

Rentefritt lån til foreningen ____________________________________ kr 1500

 

Strømsats kr 1,00 pr kWh. Stømsats fastsettes hvert år av årsmøtet. Faktureres etter avlest forbruk. Måleravlesning foretas av havnesjef

 

Hytteleie:

Medlem ________________________________ kr 500 pr døgn ( kl.12.00. – kl.12.00 )

Ikke medlem _____________________ kr 900 pr. døgn – et medlem må stå ansvarlig.

 

Timesats for utført ”NØDSARBEID” J.FR.§ 4d, 13 a ________________________ kr 500

Skifting av tauverk, fendring, lensing flytting etc.