Røyksund båtforening

Vi møtes i havna!

Røyksund båtforening styre

 

 

Styret

Navn

Epost

Telefon

Leder

Geir Gamst

leder@royksund.org

92035636

Nestleder / Internett ansv.

Jostein Sjursen

internett@royksund.org

99234860

Havnesjef

Johannes Sørhaug

havnesjef@royksund.org

95975380

Havneassistent

Raimond Løype

styret@royksund.org

99342543

Sekretær

Frode Johan Saltvedt

styret@royksund.org

95946291

Kasserer

Linda Løype

kasserer@royksund.org

45299752

Klubbhus ansv.

Ivar Johan Ivarsen

husansvarlig@royksund.org

41282978

Vara styremedlem

 

styret@royksund.org

 

Vara styremedlem

Bent Tore Brekke

styret@royksund.org