Styret

Røyksund båtforening

Vi møtes i havna!

Røyksund båtforening styreStyret

Navn

Epost

Telefon

Leder

Geir Gamst

92035636

Nestleder / Internett ansv.

Lars Harald Milje

95779636

Havnesjef

Frode Johan Løype

91541820

Havneassistent

Torbjørn Alendal

90597102

Sekretær

Frode Johan Saltvedt

95946291

Kasserer

Tørres Øyjordsbakken

47634805

Klubbhus ansv.

Ivar Johan Ivarsen

41282978

Vara styremedlem

Einar Bastholm

97620546

Vara styremedlem

Roger Eilertsen Nordsett

98808968